000034051 001__ 34051
000034051 003__ CZ-ZdVUG
000034051 005__ 20160216100146.0
000034051 008__ 140111s2006####xra#########u000#0#cze#d
000034051 035__ $$z34500
000034051 037__ $$c[20,-]Kč.
000034051 040__ $$aABC039$$bcze
000034051 041__ $$acze
000034051 044__ $$axr
000034051 1001_ $$aNágl, Jaroslav
000034051 24500 $$aTvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (11. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1094  $$cJaroslav Nágl, Jan Kostelecký
000034051 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c2006
000034051 300__ $$a22 s. $$b obr., 3 tab.  
000034051 340__ $$apaper
000034051 500__ $$aVazba: není
000034051 541__ $$aPV$$h[20,-]Kč.
000034051 653_0 $$aGPS
000034051 653_0 $$ageodezie
000034051 655_4 $$aTechnical report
000034051 7001_ $$aKostelecký, Jan
000034051 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:34051$$qGLOBAL
000034051 910__ $$aABC039$$b50160
000034051 933__ $$a/20,-/Kč.$$c200600070$$h/20,-/Kč.$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000034051 980__ $$avyzkumne_zpravy
000034051 985__ $$amonografie
000034051 985__ $$ainzenyrska