000034052 001__ 34052
000034052 003__ CZ-ZdVUG
000034052 005__ 20160216100146.0
000034052 008__ 140111s2006####xra#########u000#0#cze#d
000034052 035__ $$z34501
000034052 037__ $$c[40,-]Kč.
000034052 040__ $$aABC039$$bcze
000034052 041__ $$acze
000034052 044__ $$axr
000034052 1001_ $$aNágl, Jaroslav
000034052 24500 $$aTvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (12. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1106  $$cJaroslav Nágl, Jan Kostelecký
000034052 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c2006
000034052 300__ $$a33 s. $$b obr., tab.1.  
000034052 340__ $$apaper
000034052 500__ $$aVazba: není
000034052 541__ $$aPV$$h[40,-]Kč.
000034052 653_0 $$aGPS
000034052 653_0 $$ageodezie
000034052 655_4 $$aTechnical report
000034052 7001_ $$aKostelecký, Jan
000034052 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:34052$$qGLOBAL
000034052 910__ $$aABC039$$b50299
000034052 933__ $$a/40,-/Kč.$$c200600324$$h/40,-/Kč.$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000034052 980__ $$avyzkumne_zpravy
000034052 985__ $$amonografie
000034052 985__ $$ainzenyrska