000034053 001__ 34053
000034053 003__ CZ-ZdVUG
000034053 005__ 20160216100147.0
000034053 008__ 140111s2007####xra#########u000#0#cze#d
000034053 035__ $$z34502
000034053 037__ $$c[10,-]Kč.
000034053 040__ $$aABC039$$bcze
000034053 041__ $$acze
000034053 044__ $$axr
000034053 1001_ $$aNágl, Jaroslav
000034053 24500 $$aTvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (13. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1110  $$cJaroslav Nágl, Jan Kostelecký
000034053 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c2007
000034053 300__ $$a7 s. $$b obr., tab.1.  
000034053 340__ $$apaper
000034053 500__ $$aVazba: není
000034053 541__ $$aPV$$h[10,-]Kč.
000034053 653_0 $$aGPS
000034053 653_0 $$ageodezie
000034053 655_4 $$aTechnical report
000034053 7001_ $$aKostelecký, Jan
000034053 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:34053$$qGLOBAL
000034053 910__ $$aABC039$$b50321
000034053 933__ $$a/10,-/Kč.$$c200700013$$h/10,-/Kč.$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000034053 980__ $$avyzkumne_zpravy
000034053 985__ $$amonografie
000034053 985__ $$ainzenyrska