000034055 001__ 34055
000034055 003__ CZ-ZdVUG
000034055 005__ 20160216100147.0
000034055 008__ 140111s2007####xra#########u000#0#cze#d
000034055 035__ $$z34504
000034055 037__ $$c[20,-]Kč.
000034055 040__ $$aABC039$$bcze
000034055 041__ $$acze
000034055 044__ $$axr
000034055 1001_ $$aNágl, Jaroslav
000034055 24500 $$aTvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (15. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1115  $$cJaroslav Nágl, Jan Kostelecký
000034055 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c2007
000034055 300__ $$a37 s. $$b obr., tab.1.  
000034055 340__ $$apaper
000034055 500__ $$aVazba: není
000034055 541__ $$aPV$$h[20,-]Kč.
000034055 653_0 $$aGPS
000034055 653_0 $$ageodezie
000034055 655_4 $$aTechnical report
000034055 7001_ $$aKostelecký, Jan
000034055 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:34055$$qGLOBAL
000034055 910__ $$aABC039$$b50382
000034055 933__ $$a/20,-/Kč.$$c200700123$$h/20,-/Kč.$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000034055 980__ $$avyzkumne_zpravy
000034055 985__ $$amonografie
000034055 985__ $$ainzenyrska