@article{34055,
   author    = "Nágl, Jaroslav and Kostelecký, Jan",
   title    = "Tvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS
           měření pro využití technologie GPS při budování
           bodového pole. (15. část) : Plnění databáze měření
           GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická
           zpráva 1115 ",
   year     = "2007",
   note     = "Vazba: není",
}