000034056 001__ 34056
000034056 003__ CZ-ZdVUG
000034056 005__ 20160216100147.0
000034056 008__ 140111s2007####xra#########u000#0#cze#d
000034056 035__ $$z34505
000034056 037__ $$c[20,-]Kč.
000034056 040__ $$aABC039$$bcze
000034056 041__ $$acze
000034056 044__ $$axr
000034056 1001_ $$aNágl, Jaroslav
000034056 24500 $$aTvorba vstupních souborů pro plnění databáze GPS měření pro využití technologie GPS při budování bodového pole. (16. část) : Plnění databáze měření GPS s využitím dat jednotlivých KÚ I : technická zpráva 1116  $$cJaroslav Nágl, Jan Kostelecký
000034056 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c2007
000034056 300__ $$a31 s. $$b obr., tab.2.  
000034056 340__ $$apaper
000034056 500__ $$aVazba: není
000034056 541__ $$aPV$$h[20,-]Kč.
000034056 653_0 $$aGPS
000034056 653_0 $$ageodezie
000034056 655_4 $$aTechnical report
000034056 7001_ $$aKostelecký, Jan
000034056 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:34056$$qGLOBAL
000034056 910__ $$aABC039$$b50412
000034056 933__ $$a/20,-/Kč.$$c200700207$$h/20,-/Kč.$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000034056 980__ $$avyzkumne_zpravy
000034056 985__ $$amonografie
000034056 985__ $$ainzenyrska