000036892 001__ 36892
000036892 003__ CZ-ZdVUG
000036892 005__ 20160322085157.0
000036892 008__ 140111s2011####xr|#########u000#0#cze#d
000036892 037__ $$c[10,-]Kč
000036892 035__ $$z37394
000036892 044__ $$axr
000036892 041__ $$acze
000036892 040__ $$aABC039$$bcze
000036892 1001_ $$aFiller, Vratislav
000036892 24500 $$aVýpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní realizaci ETRS2000 v roce 2011$$bTechnická zpráva č. 1178$$cVratislav Filler
000036892 264_1 $$aZdiby  ; Ondřejov$$bVÚGTK : GO Pecný$$c2011
000036892 300__ $$a12 s. - Lit.23.
000036892 340__ $$apaper
000036892 500__ $$aVazba: není
000036892 541__ $$aPV$$h[10,-]Kč
000036892 655_4 $$aTechnical report
000036892 7001_ $$aKostelecký,  Jakub
000036892 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:36892$$qGLOBAL
000036892 910__ $$aABC039$$b50952$$bVÝZK-Z1178/2011
000036892 933__ $$a/10,-/Kč$$c201100230$$h/10,-/Kč$$lKnihovna$$nPV$$xK vypůjčení$$zE.Lhotáková
000036892 943__ $$aneveřejné údaje, nepůjčovat
000036892 980__ $$avyzkumne_zpravy
000036892 985__ $$amonografie