@article{36892,
   author    = "Filler, Vratislav and Kostelecký, Jakub",
   title    = "Výpočet souřadnic stanic sítě TopNet v národní
           realizaci ETRS2000 v roce 2011: Technická zpráva č. 1178",
   note     = "Vazba: není",
}