@article{36902,
   author    = "Hojovec, Vladislav and Buchar, Petr and Hůrka, Josef",
   title    = "Výpočetní a zobrazovací technika v geodézii a
           kartografii. 1. ; 2. přepr. vyd.",
   year     = "1989",
   note     = "Obr. a tab. v textu. - Liter., 1 sv.",
}