@article{36937,
   author    = "Štechová, H. and VÚGTK",
   title    = "Výpočty a evidence na děrnoštítkových strojích a
           matematických strojích ",
   year     = "1962",
   note     = "Rešerše VÚGTK. - Rešerše literární. - Přidělením
           VÚGTK 27.4.1962. - 2 sv.",
}