@article{3723,
   author    = "Olivová, Květa and Kuba, Bohumil",
   title    = "Byty a katastr nemovitostí: podle stavu k 1.12.2008; 8.
           aktualizované vydání",
}