@article{3725,
   author    = "Olivová, Květa and Kuba, Bohumil and Vávrová, Marta",
   title    = "Byty a katastr nemovitostí ; 3. aktualizované a podst.
           dopl. vyd.",
   year     = "1994",
   note     = "Obr. a tab. v textu.-Ukázky.- Příl.: Předpisy, adresy,
           seznam ukázek., 9x1 sv.",
}