@article{37332,
   author    = "Bőhm, Josef and České vysoké učení technické v
           Praze",
   title    = "Vyšší geodezie ",
   year     = "1961",
   note     = "Učební texty vysokých škol. České vysoké učení
           technické v Praze. Fakulta stavební - směr
           zeměměřický., 4 sv.",
}