Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
199900334 VÚGTK - - 4 weeks -
199900335 VÚGTK - 48 605/I,II/2 - 4 weeks -