@article{37392,
   author    = "Štechová, H. and VÚGTK",
   title    = "Vytyčovací práce pro sídliště ",
   year     = "1962",
   note     = "191121662 ",
}