Vývoj postupů a metod při obnově katastrálního operátu a při vyhotovování geometrických plánů a součinnosti katastrálních úřadů s jejich vyhotoviteli : využitelnost stamdardů Land/XML/Land/GML a standardů OGC pro vyhotovování GP a jejich elektronické podávání
Valdová, Ivana ; Drbal, Alexandr ; Karavdič, Jusuf ; Zaoralová, Jana

Signatura: VÝZK-Z1091
Publikováno: Zdiby: VÚGTK, 2005


Rozsah: 53 s.
Typ publikace: výzkumná zpráva
Poznámky: Vazba: není (krouž)

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jana Zaoralová, Ph.D
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Jusuf Karavdič
Výsledky VÚGTK > Vědečtí pracovníci VÚGTK > Ing. Alexandr Drbal
Dokumentační centrum VÚGTK > Výzkumné a technické zprávy
Monografie

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2017-05-29Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)