@article{37657,
   author    = "Štechová, H. and VÚGTK",
   title    = "Výzkum funkce a používání koordimetru ",
   year     = "1962",
   note     = "Rešerše VÚGTK. - Literární rešerše. - Přidělením
           VÚGTK 27.4.1962. - 2 sv.",
}