Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
191121666 VÚGTK - 21 666 - 4 weeks -