@article{37683,
   author    = "Cimbálník, Miloš and VÚGTK",
   title    = "Výzkum mechanisace a automatisace geodetických
           výpočtů, evidence a dokumentace",
   year     = "1962",
   note     = "VÚGTK 26.8. 1963. - 3 sv.",
}