000037850 001__ 37850
000037850 003__ CZ-ZdVUG
000037850 005__ 20151003181402.0
000037850 008__ 140111s1998######a#########u000#0####d
000037850 020__ $$z80-85881-11-X
000037850 035__ $$z38391
000037850 037__ $$c10.00
000037850 040__ $$aABC039$$bcze
000037850 24500 $$aVýzkumný záměr VÚGTK na přelomu století : (Písemné podklady pro hodnocení VÚGTK, zpracované podle přílohy č. 1 "Pravidel" MŠMT ČR, čj. 11085/98-34)
000037850 260__ $$aZdiby$$bVÚGTK$$c1998
000037850 300__ $$a21 s.$$b1 obr., 1 tab.
000037850 500__ $$aVÚGTK - kol. ved. pracov., ředitel Miroslav Roule. - Lit. - 1 sv., 1 sv.
000037850 541__ $$aIMPORT$$h10.00
000037850 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:37850$$qGLOBAL
000037850 910__ $$aABC039$$b48301
000037850 933__ $$c199800315$$h10.00$$lKnihovna$$xK vypůjčení$$zB_zdebo
000037850 980__ $$azakladni_dokumenty
000037850 985__ $$amonografie