@article{37850,
   title    = "Výzkumný záměr VÚGTK na přelomu století : (Písemné
           podklady pro hodnocení VÚGTK, zpracované podle přílohy
           č. 1 "Pravidel" MŠMT ČR, čj. 11085/98-34)",
   year     = "1998",
   note     = "VÚGTK - kol. ved. pracov., ředitel Miroslav Roule. - Lit.
           - 1 sv., 1 sv.",
}