@article{37861,
   author    = "Taišl, Ladislav and VÚGTK",
   title    = "Význam geodézie v projekci měst a sídlišť ",
   year     = "1963",
   note     = "Literární rešerše. - VÚGTK 13.8. 1963. - 2 sv.",
}