@article{37875,
   author    = "Štechová, H. and VÚGTK",
   title    = "Vznik a vývoj našich map odedávna do dneška ",
   year     = "1962",
   note     = "191121658 ",
}