000037876 001__ 37876
000037876 003__ CZ-ZdVUG
000037876 005__ 20151003181403.0
000037876 008__ 140111s1962######|#########u000#0####d
000037876 035__ $$z38417
000037876 037__ $$c40.00
000037876 040__ $$aABC039$$bcze
000037876 1001_ $$aŠtechová, H.
000037876 1102_ $$aVÚGTK
000037876 24500 $$aVznik a vývoj našich map odedávna do dneška  
000037876 260__ $$aPraha$$bVÚGTK$$c1962
000037876 300__ $$a6 listů
000037876 500__ $$aRešerše VÚGTK. - Literární rešerše. - Přidělením VÚGTK 27.4.1962. - 2 sv.
000037876 541__ $$aIMPORT$$h40.00
000037876 655_4 $$arešerše
000037876 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:37876$$qGLOBAL
000037876 910__ $$aABC039$$b21658
000037876 933__ $$c191121658$$h40.00$$lKnihovna$$xK vypůjčení$$zv_olga
000037876 980__ $$areserse
000037876 985__ $$amonografie