@article{38231,
   author    = "VÚGTK",
   title    = "XIII. Valné shromáždění MUGG, Berkeley 1963 ",
   year     = "1964",
   note     = "2 brož., cena za 2 brož., Literární rešerše,
           Literární hlídka VÚGTK sv. 10, čís. 26 -27, str. 345 -
           364",
}