@article{38348,
   author    = "Štechová, Helena and VÚGTK",
   title    = "Zábleskový heliotrop a důlní svislá lať ",
   year     = "1960",
   note     = "2 sv., cena za 2 sv., Rešerše",
}