@article{38410,
   author    = "Novotný, František",
   title    = "Základní latinská mluvnice; 2. vyd.",
   year     = "1992",
   note     = "Přehl. tab. - Přehl. sloves. - 1 sv.",
}