@article{38836,
   author    = "Cimbálník, Miloš and Geodetický ústav Praha",
   title    = "Zdokonalení geodetických polohopisných základů.
           Zpráva o metodě převodu ",
   year     = "1982",
   note     = "1 sv., 1 sv., 1 sv., Obr. a tb. v textu. - Zprac. pro
           VÚGTK Zdiby. + př. č. 306/83 - 14 volných příloh",
}