@article{38913,
   author    = "Český svaz geodetů a kartografů and Brno 9.3.2006",
   title    = "Zeměměřická díla v územním plánování, stavebním
           řádu a geografických informačních systémech : Brno
           9.3.2006 ",
   year     = "2006",
   note     = "Vazba: drát.",
}