@article{39129,
   author    = "Taišl, L. and VÚGTK",
   title    = "Zlepšení technologie a zařízení pro pořizování
           originálu stínovaného reliefu fotografováním
           plastického modelu krajiny ",
   year     = "1962",
   note     = "Literární rešerše. - VÚGTK 17.12.1962. - 2 sv.",
}