@article{39130,
   author    = "Taišl, L. and VÚGTK",
   title    = "Zlepšení technologie a zařízení pro pořizování
           originálu stínovaného reliefu fotografováním
           plastického modelu krajiny ",
   year     = "1962",
   note     = "196202094 ",
}