Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
198800694 VÚGTK - CEST - Z 234 - 4 weeks -