@article{40252,
   author    = "Pražák, Josef and Skládal, Ladislav",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve
           dnech 18. a 19.4. 1995 ",
   year     = "1995",
   note     = "1 sv., účel: Redakční rada Terminol slov. geod.,
           kartogr. a katast. - Bratislava",
}