@article{40294,
   author    = "Barešová, Eva ... and ČÚZK",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve
           dnech 25.-28.5.2005 : setkání se zástupci ÚGKKN SR 
           Tatranská Štrba ",
   year     = "2005",
   note     = "Vazba: není",
}