@article{40303,
   author    = "Dokoupilová, Svatava and Černohorský, Jiří and
           Olejník, Stanislav and Mach, Petr and ČÚZK",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do Slovenské republiky ve
           dnech 27.-28.2.2006 : zasedání red. rady GaKO - Kočovce 
           ",
   year     = "2006",
   note     = "Vazba: není",
}