@article{40333,
   author    = "ZÚ and Porada o rozsahu a termínech prací spojení
           geodetických sítí - Bayerisches Eisenstadt, Železná
           Ruda",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do SRN - Bavorska ve dnech 18.
           - 20.3. 1991 ",
   year     = "1991",
   note     = "Více autorů. - 1 sv.",
}