@article{40335,
   author    = "Pálinkáš, Vojtech and Kostelecký, Jakub",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do SRN a Francie ve dnech
           4.-13.9.2005 : srovnávací měření absolutními
           gravimetry - Bad Homburg a Sevres ",
   year     = "2005",
   note     = "Vazba: není",
}