@article{40343,
   author    = "ZÚ",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do SRN dne 13.11. 1996 ",
   year     = "1996",
   note     = "1 sv., účel: Pracovní schůzka měř.-techn. odborníků
           - údržba vyznač. st. hranic ČR a SRN - Schmilka",
}