Zpráva ze služební cesty do SRN ve dnech 26. - 27.4. 1994
ČÚZK ; Pracovní porada - BLVA, konference o graf. datech - TU München

Signatura: CEST-Z404
Publikováno: Praha: ČÚZK, 1994


Rozsah: 5 s.
Typ publikace: cestovní zprávy
Poznámky: 1 sv.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Cestovní zprávy > Cestovní zprávy ČÚZK

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2015-10-08Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)