Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
198700378 VÚGTK - CEST - Z 123 - 4 weeks -