Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
198600894 VÚGTK - CEST - Z 84 - 4 weeks -