@article{š.j. 3143/2005-11,
   author    = "Vlček, Bohumil and ČÚZK and San Francisco, 2005",
   title    = "Zpráva ze služební cesty do U.S.A. ve dnech
           23.-29.4.2005 : GeoSpatial World 2005 - San Francisco ",
   year     = "2005",
   note     = "Vazba: není",
}