Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200500176 VÚGTK - CEST - Z 1219 - 4 weeks -