Zpráva ze služební cesty na Nový Zéland ve dnech 11. - 22.10. 1988
Klimeš, Milan ; 55. zasedání stálého výboru FIG a konference k 100. výročí NZIS - Wellington

Signatura: CEST-Z272
Publikováno: Praha: ČSVTS, 1988


Rozsah: 5 s., 7 příl.
Typ publikace: cestovní zprávy
Poznámky: Technical papers viz K 46 204, ost. přísp. 18 994 - Acta geod. et cartogr. . Sin. Selection for English Ed. 1984 - 198. - 1 sv.

Záznam se nachází v těchto sbírkách:
Dokumentační centrum VÚGTK > Cestovní zprávy > Cestovní zprávy ČÚZK

 Záznam vytvořen 2014-01-11, poslední editace 2015-10-08Hodnotit tento dokument:

Rate this document:
1
2
3
 
(Ještě nerecenzováno)