Barcode Knihovna Sbírka Location Popis Výpůjční doba Stav Termín pro vrácení Možnost(i)
200400298 VÚGTK StockRoom 49829 v 4 weeks available -