@article{40964,
   author    = "Souček, Zbyněk",
   title    = "Zvýšení kvality sumarizace údajů EN. Výzkumná
           zpráva 804/1985",
   year     = "1985",
   note     = "2 x 1 sv. - Stanovisko ČÚGK - Oponentské posudky",
}