Sborník výzkumných prací

Varying Form of Title: Sborník VÚGTK
Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický

Signature: 18772
ISSN: 0477-9789
Published: Praha: Státní nakladatelství technické literatury, 1959-1962 ; Zdiby: VÚGTK, 1971-1992
Edition: Edice Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického


Link: http://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:f63c7678-3edb-4728-b6e2-ac7b46d3e20b

Digital Document: http://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:f63c7678-3edb-4728-b6e2-ac7b46d3e20b
Collection (volumes): Sv.1(1959),sv.2(1960),sv.3(1961),sv.4(1962),sv.5(1971),sv.6(1972),sv.7(1973),sv.8(1974),sv.9(1974),sv.10(1975),sv.11(1976),sv.12(1977),sv.13(1978),sv.14(1982),sv.15(1984),sv.16(1986),sv.17(1988)

The record appears in these collections:
Documents of VÚGTK > Research reports
Digital Library Kramerius
Periodicals

 Record created 2014-01-15, last modified 2019-03-12


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)