Věstník inženýrské komory pro Československou republiku: Mitteilungen der Ingenieurkammer für die Čechoslovakische Republik

Varying Form of Title: Věstník inženýrské komory Der Anzeiger der Ingenieurkammer Mitteilungen der Ingenieurkammer für die Čechoslovakische Republik

Signature: 6001
ISSN: 1805-2568
Published: Praha: Inženýrská komora pro ČSR, 1922-1944


Extent: 23 sv.
Notes: V l. 1940-1944 hlavní název německý, český název Věstník inženýrské komory jako souběžný
Link: http://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:824a0b44-6eaa-11e2-bf2c-08002795e402

Digital Document: http://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:824a0b44-6eaa-11e2-bf2c-08002795e402
Current Publication Frequency: 2x měsíčně

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Periodicals
Digital Library Kramerius
Periodicals

 Record created 2014-01-15, last modified 2019-03-18


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)