Vojenský topografický obzor: Sborník topografické služby MNO

Signature: 43711
Published: Praha: Topografická služba Ministerstva národní obrany, 1974-1993


Extent: 19 sv.
Publication type: časopisy
Notes: Časopis. Rok 1957. 1958. - Cena á 10,-, 2x1 sv.; studovna
Link: https://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:a136909f-f851-42ac-af35-3f4345f883d6

Digital Document: https://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:a136909f-f851-42ac-af35-3f4345f883d6
Current Publication Frequency: nepravidelně
Collection (volumes): č.1(1979), č.1(1981), č.2(1982), č.2(1983), č.2(1984), č.2(1985), č.2(1986), č.2(1987), zvl.č. a č.2(1988), č.1-2(1990), č.1-3(1991)
Continues: Vojenský topografický obzor
Continued by: Vojenský topografický obzor; ISSN: 1211-0701

The record appears in these collections:
Library VÚGTK > Periodicals
Digital Library Kramerius
Periodicals

 Record created 2014-01-15, last modified 2019-03-18


External link:
Download fulltext
Fulltext
Rate this document:

Rate this document:
1
2
3
 
(Not yet reviewed)