000043795 001__ 43795
000043795 003__ CZ-ZdVUG
000043795 005__ 20210305120813.0
000043795 008__ 130315u###########uu#p||####u0###u|####d
000043795 022__ $$a1805-2967
000043795 035__ $$z4396
000043795 040__ $$aABC039$$bcze
000043795 080__ $$2MRF$$a061.6
000043795 080__ $$2MRF$$a355.47
000043795 1102_ $$aVojenský zeměpisný ústav
000043795 2101_ $$aVýr. zpr.$$b(Vojen. zeměp. úst.)
000043795 222_0 $$aVýroční zpráva$$b(Vojenský zeměpisný ústav)
000043795 24500 $$aVýroční zpráva za ... /$$cVojenský zeměpisný ústav
000043795 2463_ $$aVýroční zpráva Vojenského zeměpisného ústavu
000043795 260__ $$aPraha$$bVojenský zeměpisný ústav$$c1923-1949
000043795 300__ $$asv.
000043795 310__ $$aRočenka
000043795 3620_ $$aSv. 3 (1922)-sv. 16-26 (1935-1945)
000043795 500__ $$aSoučástí názvu je označení roku
000043795 500__ $$a16.-26. zpráva za léta 1935-1945 vydána souhrnně v 1 sv. v r. 1949
000043795 500__ $$aISSN doplněno dodatečně při digitalizaci titulu
000043795 653__ $$avojenská geografie
000043795 78000 $$tVýroční zpráva (Československý vojenský zeměpisný ústav)$$x1805-2584
000043795 8564_ $$uhttps://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:88ed0302-6ecd-11e2-9fa8-08002795e402
000043795 909CO $$ooai:knihovna.vugtk.cz:43795$$qGLOBAL
000043795 910__ $$aABC039
000043795 911__ $$aABC039$$uhttps://kramerius.vugtk.cz/search/handle/uuid:88ed0302-6ecd-11e2-9fa8-08002795e402
000043795 943__ $$aPolice:kancelář
000043795 980__ $$aperiodika
000043795 985__ $$aserialy
000043795 985__ $$akramerius
000043795 999__ $$9CURATOR$$a#####nas#a22######a#4500